Vedtægter, forretningsorden og sikkerhedsregler

Vedtægter

§1 Navn og Hjemsted
Klubbens navn er Sallingsund Hesteklub. Klubbens forkortelse er SSH, Klubbens hjemsted er Skive Kommune. Klubbens stiftelsesdato er 14.9.2000.

§1a Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§2 Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne sport, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

De øvrige regler fremgår af en pdf, som kan findes på dette link.

Forretningsorden

Klubben har fastlagt en forretningsorden, som nærmere beskriver bestyrelsens, udvalgenes og undervisernes opgaver og ansvarsområder. Du kan læse forretningsordenen her.

Sikkerhedsregler

Sikkerhed er en væsentlig del af Sallingsund Hesteklub, og vi forsøger hele tiden at holde fokus på sikkerheden i omgangen med heste. Derfor har vi udarbejdet en sikkerhedsvejledning, som alle medlemmer af Sallingsund Hesteklub er forpligtiget til at overholde.

Seneste info:

  • Arbejdsdag 2023


  • Sommerfest 24/6-2023 (AFLYST)


  • Der er opdatertet referater


  • Banekort priser er blevet ændret


    Se under priser.
    Prisændringerne træder i kraft 1/8-20


  • Hjemmesiden er opdateret Juni 2023