Kommende ting

Aktivitetsoversigt

Alle arrangementer er foreløbigt aflyst pga. Corona.

Seneste info:

  • Der er opdatertet referater


  • Banekort priser er blevet ændret


    Se under priser.
    Prisændringerne træder i kraft 1/8-20