< Sallingsund Hesteklub

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes via mail til sallingsundhesteklub@live.dk eller ved brev i postkassen.

Klubben ejes af medlemmerne, som på den årlige generalforsamling vælger bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i slutingen af februar måned, og bliver indkaldt direkte overfor alle medlemmer i forbindelse med udsendelse af medlemsopkrævningen for det første halve år.


Organisationsdiagram

"Link til Sallingsund Hesteklubs organisationsdiagram"

Bestyrelsen 2017

Formand Ditte Nielsen tlf. 28975950
Næstformand Nina Høgedal tlf. 22932540
Sekretær Caroline Ginnerup tlf. 51763023
Kasserer Heidi Hansen tlf. 30496593
Medlem af bestyrelsen Mads Madsen tlf. 23236020
Medlem af bestyrelsen Jonna Kjeldsen tlf. 51226675

Udvalg

Bestyrelsen har det daglige ansvar for klubbens drift, men det sker i samarbejde med følgende udvalg:

Baneudvalg
Helle Larsen (formand) tlf. 40592177
Jan Kaastrup tlf. 50982524
Mads Madsen tlf. 23236020
Undervisningsudvalg
Nina Høgedal  
 
Aktivitetsudvalg
Nina Høgedal (Bestyrelses rep.) tlf. 22932540
Mads Madsen
 
Sponsorudvalg
Tanja Markussen (formand) tlf. 29607727
 
Vennekredsen er nedlagt
 
 
Ad hoc udvalg Er pt ikke nedsat.

Faciliteter

Klubbens faciliteter og arealer er ejet af Hans Larsen, Nautrup Møllevej, 7870 Roslev.
Klubben har lejet:

 • Parkeringsplads
 • Udendørsridebaner og arealet omkring legeplads
 • Ridehus
 • Staldgang
 • Toilet
 • Saddelrum
 • Rytterstue

Klubben har ansvaret for indvendig vedligeholdelse af bygningerne, samt vedligeholdelse af baner og parkeringsplads. Klubben har ikke lejet hesteboksene og har intet at gøre med opstaldning af heste på adressen. Der er aftale om at opstaldede skal have medlemskab af klubben, samt købe facilitetskort.

Seneste info:

 • Arbejdsdag 2023


 • Sommerfest 24/6-2023 (AFLYST)


 • Der er opdatertet referater


 • Banekort priser er blevet ændret


  Se under priser.
  Prisændringerne træder i kraft 1/8-20


 • Hjemmesiden er opdateret Juni 2023